نسخه آزمایشی

بازدید دکترخزایی سرپرست فرمانداری کنگاور از غرفه کنگاور در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری

غرفه کنگاور

نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری از  ۱۵ الی ۱۸ اسفند ۹۶  در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده و غرفه کنگاور در سالن 7 نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان می باشد.اوقات شرعی
آب و هوا