حضور پرشور مردم شهرستان جوانرود در رای گیری 29 اردیبهشت 96اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود