برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه بزرگ نهم دی با حضور گسترده اقشارمختلف مردم ومسئولان در مسجدجامع جوانرود.

 برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه بزرگ نهم دی با حضور گسترده اقشارمختلف مردم ومسئولان در مسجدجامع جوانرود.اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود