راهپیمایی روزقدس وحمایت از مردم مظلوم فلسطین

با حضور کسترده مردم ومسئولان درشهرستان جوانروداوقات شرعی
آب و هوای جوانرود