فرماندار جوانرود

آرش زره تن لهونی

رزومه کاری:

فرماندار شهرستان جوانرود
، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان
، عضوشایا عالی، جمعیت هلال احمر کشور
، عضوشورای شهر سنندج
، مدیرکل نظارت برتنظیم و اجرای بودجه جمعیت هلال احمر کشور
، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان

ثابت تلفن:

46222020

فکس:

46222515

 آب و هوای جوانرود