راهنمای گردشگری
مردم شهید پرور با اصالت وفرهنگ دوست شهر شيرزنان ودلاور مردان جوانرود ، شهری که ستون اقتدارش بیستون و شاهو وافتخارش وحدت و برادرى سخاوت اقوام، مذاهب، آداب ورسومش به درازاى تاریخ تمدن قاره كهن آسيا، وسعتش به قدمت تاریخ ایران زمین است .
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود