همایش بررسی آسیب های تفکرات افراطی درجامعه


همایش بررسی آسیب های تفکرات افراطی درجامعه با حضور علما وروحانیون ، مسئولان وصاحب نظران در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شماره دو شهرستان جوانرودبرگزارشد.

امام جمعه جوانروددراین همایش به خطرات وتهدیدهای تفکر افراطی درجامعه اشاره کردوگفت: مسلمانان باید با هوشیاری و بصیرت تمام در مقابل  تفکرهای افراطی ایستادگی کنند. ماموستا ملا احمدفخری افزود: امروز جامعه اسلامی برای مقابله با افراط گرایی ، فتنه ها و انحرافات دینی باید جوانان را با آ موزه های حقیقی اسلام و تعلیمات نجات بخش نبی مکرم (ص) اسلام آشنا سازد.  وی اظهارداشت : حفظ وحدت و انسجام در برابردشمنان  ضروری است.

معاون سیاسی وامنیتی ، اجتماعی استانداری کرمانشاه نیزبه تاریخ وفرهنگ غنی استان کرمانشاه اشاره کردو گفت: استان کرمانشاه  با تاریخ وفرهنگ غنی وداشتن ظرفیت های فروانی همچون طبیعتی زیبا وبکر ، اقوام ومذاهب مختلف ،  آداب وسنن وغنای فرهنگی ،مرز مشترک با کشورعراق ، میزان بارندگی وکشاورزی و... همه این ظرفیت ها ثروت های استان هستندکه باید از آن استفاده کرد.  ابراهیم الهی تبارافزود: آنچه که اجازه نخواهد داد ازاین فرصت ها استفاده کنیم ایجاد فضای امنینی است  به حمد خداوند امنیت خوبی دراستان حاکم وهرچیزی که این امنیت را پایدارترکندباید تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه در استان ما نباید معضل بیکاری وجودداشته باشد اظهارداشت : حل معضل بیکاری یعنی حضور سرمایه گذار و ایجاد فضای کسب وکاراست . معاون سیاسی وامنیتی ، اجتماعی استانداری گرمانشاه خاطرنشان کرد: امروز خوشحالیم در دورترین نطقه استان مردم بوم گردی و گرشگری ایجادکردند واین را باید توسعه بدهیم ونگذاریم چیری آن را تهدیدکند.

الهی تبار به مزایای استفاده از فرصت مرز اشاره کردوگفت: اگر داشتن مرز برای کشورها یک فرصت است نباید یا ایجاد فضای امنیتی این فرصت را دست بدهیم. وی از زلزله اخیر کرمانشاه به عنوان نما دوحدت اشاره کردوافزود: علیرغم همه گرایش ها وسلیقه ها مردم از هر قومی ومذهبی با کمک به زلزله زدگان وحدت خودرا به نمایش گذاشتند. الهی تبار بادآورشد: در جنگ تحمیلی که دشمنان برما تحمیل کردند مردم از سختی های جنگ عبورکردیم  امروز نیز ازاین بحران ها عبورخواهیم کرد.

یکی از مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: یکی از عوامل افراط گرایی ارائه تفسیر نادرست از مفاهیم دینی مانندتوحید وشرک واسلام کفراست. حجت الاسلام روح الله حیاتی مقدم افزود: تکفیرها فقط تفسیرخودرا از توحید واسلام قبول دارندوسایر تفاسیررا بدعت وشرک می دانند. وی اظهارداشت : توحیدی که باید محور وحدت ویکپارچگی جامعه اسلامی باشد امروز به اسبابی برای تفرقه وپراکندگی تبدیل شده است.

یکی از روحانیون اهل سنت استان کردستان هم به بودجه های کلان استکبارجهانی درراس آن آمریکای جهانخواربرای ایجاد گروه های افراطی ، تروریستی اشاره کرد وگفت : هدف از اختصاص این بودجه جلوگیری از گسترش اسلام وایجاد تفرقه واختلاف میان مسلمان است .ماموستا ملا اقبال بهمنی به به تهدیدهای جریان های تکفیری اشاره کردوافزود: معرفی اسلام به عنوان دین خشونت ، تضعیف وحدت مسلمانان وازبین رفتن مساجد وامکان مذهبی وتخریب زیرساختها وبه جان هم انداختن مسلمان به نام دفاع ازدین از تاثیرات شوم افراط گری اسلامی است. وی با تاکید بروحدت وانسجام مسلمانان یادآورشد:دوری از افراطی گرایی و رجوع به اسلام حقیقی برای آرامش و آسایش مسلمانان ضروری است.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود