نشست کارگروه آرد ونان در جوانرود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، نشست کارگروه آردو نان با حضور شهسواری معاون فرماندار جوانرود وادارات ذیربط در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد . فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود