تاکید فرماندار جوانرود برحل مشکلات مسکن این شهرستان

تاکید فرماندار جوانرود برحل مشکلات مسکن  این شهرستان 

فرماندارجوانرود گفت: تعاونی های مسکن مهر با جدیت مشکلات باقیمانده مسکن مهر را حل وادارات شهرستان نیز تمام توان خودرا برای همکاری مشکلات باقیمانده به کارگیرند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، آرش لهونی  در جلسه ستاد مسکن جوانرود  ، محوطه سازی ، آسفالت معابر وخیابان ها و تکمیل  واحدهای نیمه تمام را از مهمترین این مشکلات عنوان کرد.

مدیر ساختمان و مسکن  ادره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه نیز با تقدیر از فرماندار جوانرود گفت: اگر تدبیر و حمایت های فرماندارجوانرود نبود بسیاری از مشکلات  مسکن مهر این شهرستان پا بجا و به سرانجام نمی رسید.

عبدالرضا غفوری همچنین از حمایت های نماینده اورامانات برای جذب  چهارمیلیاردو 440 میلیون ریال یارانه برای مسکن مهر هلانیه تقدیرکرد. 

وی اظهارداشت : حل مشکلات مسکن مهر جوانرود در دستور کارقرا گرفته است و به صورت ویژه پیگیر مشکلات مسکن مهر این شهرستان هستیم .

غفوری خاطرنشان کرد : تا پایان امسال تمام واحدهای مسکن مهر جوانرود به بهره برداری می رسد.

وی یاد آورشد: یارانه واحدهای مسکن مهر براساس پیشرفت فیزیکی به آنها تعلق می گیرد.



فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود