نسخه آزمایشیبررسی مسائل ومشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، با حضور فرماندار، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واعضای هیئت رئیسه این دانشگاه ، مسئائل  ومشکلات حوزه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرودبررسی شد.

فرماندارجوانرود خدمات دولت تدبیروامید در حوزه بهداشت ودرمان را چشمگیردانست وگفت: طرح تحول نظام سلامت از طرحهای موفق این دولت است.

آرش لهونی ضمن تقدیر ازخدمات خوب انجام شده درحوزه بهداشت ودرمان به کمبودها و مشکلات این حوزه بهداشت ودرمان این شهرستان هم اشاره کردوازاعضای هیئت رئیسه خواست دراین راستا اقدام نمایند.

کمبود پزشک متخصص دربخش های ارولوژی وکودکان ، رادیولوژی ویژه زنان و توسعه وتجهیرات دربرخی از بخشهای بیمارستانی از جمله مسائلی بودکه وی به آن اشاره کرد.

رییس دانشگاه  علوم پزشکی  استان کرمانشاه  نیز گفت: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود با ۲۱ متخصص از لحاظ تعداد متخصص وضعیت نسبتاً مناسبی داشته و در رشته های مختلف تخصصی دارای ضریب اشغال مناسب و امکانات مورد قبولی است.

دکترمحمودرضا مرادی  افزود: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده در این نشست بخش NICU بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود در صورت ایجاد فضای فیزیکی مناسب ، با ظرفیت  شش تخت بستری جهت بهبود درمان کودکان راه اندازی خواهد شد.

وی اظهارداشت: تعدادی از تجهیزات آزمایشگاهی از جمله سل کانتر و اتو آنالایزر نیز با برنامه ریزی های به عمل آمده در این نشست در ماه های آتی در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه راه اندازی  راه اندازی انبار دارویی شهرستان جوانرود دردستور کاردانشگاه علوم پزشگی قرارگرفته است خاطرنشان کرد: پرداخت مطالبات پرسنلی شهرستان های زلزله زده از جمله شهرستان جوانرود نیز جز اولویت  برنامه های این دانشگاه است.

دکترمرادی درادامه  در پاسخ به این سئوال که  که حوزه بهداشت ودرمان ومقوله سلامت مردم سیاسی نیست یادآورشد: هرگونه اقدامی در این حوزه تنها باید در چارچوب شایسته سالاری و در راستای بهبود وضعیت و ارتقای سلامت مردم صورت پذیرد.

رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود هم به بیان فعالیت های این شبکه پرداخت وگفت: کسب رتبه اول در شاخص های سامانه سیب ، کسب رتبه اول در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و کسب رتبه برتر اجرایی برنامه های PHC شهری  از جمله موفقیت های مرکز بهداشت جوانرود در سطح استان است.

دکترنظیف محمدی افزود: مرکز آموزش بهورزی ، یک مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، مرکز شبانه روزی معین پزشک خانواده ، ۳ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ، یک پایگاه سلامت ضمیمه و ۴ پایگاه سلامت شهری مستقل ، پایگاه فوریت های جاده ای زلان و مرزان و ۳۰ خانه بهداشت از جمله مراکز فعال شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود در حوزه بهداشت است.

وی خواستار حل مسائل ومشکلات  حوزه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرودشد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود