بازدید فرماندار جوانرود از تعدادی از واحدهای درحال ساخت زلزله زدگان روستایی این شهرستان

بازدید سرزده دکترلهونی فرماندار محترم شهرستان جوانرودبه اتفاق مهندس پرگر بخشدار محترم مرکزی از واحدهای درحال ساخت روستای کولسه از توابع بخش مرکزی این شهرستان

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود