بازدید سرزده فرماندار جوانرود از دستگاههای خدمات رسان وامدادی این شهرستان

بازدید سرزده دکتر لهونی فرماندار محترم جوانرود در ساعت 2 و جهل وپنج دقیقه امشب ازدستگاههای امدادی وخدمات رسان از جمله آتش نشانی ، هلال احمر و اورژانش جهت ارزیابی میزان آمادگی این دستگاهاوقات شرعی
آب و هوای جوانرود