با حضور فرماندار :

آیین تودیع ومعارفه مدیر منابع طبیعی جوانرود

آیین تودیع ومعارفه مدیر منابع طبیعی جوانرود با حضور جناب آقای دکتر لهونی فرماندار شهرستان جوانرود و مهندس شیخ ویسی مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه در محل فرمانداری برگزارو از زحمات جناب آقای بهزاد رستمی مدیرقبلی تجلیل و  آقای جواد ملکی  بعنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد .فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود