نسخه آزمایشی
Menuتوسعه فناوري اطلاعات، حجم گسترده‌ای از فرصت‌های شغلی پايدار را در استان پدید می‌آورد

دكتر هدايت حاتمي: 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كرمانشاه گفت: توسعه فناوري اطلاعات، حجم گسترده‌ای از فرصت‌های شغلی پايدار را در استان پدید می‌آورد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ دكتر هدايت حاتمي در نشست کارگروه دولت الکترونیک استان اظهار داشت: توسعه زيرساخت های حوزه فناوری اطلاعات، دولت الكترونيك و پروژه هاي اقتصاد ديجيتال سه بخش بسيار مهم در برنامه های مدیریت ارشد  استان هستند.

وي ادامه داد: در اين ميان دولت الكترونيك يك اولویت بسيار جدي در امر توسعه پایدار استان است و اگر دنبال بهبود فضاي كسب كار هستيم بايد پروژه هاي این حوزه را با شتاب بیشتر اجرایی کنیم.

وي گفت: حوزه ي فناوري اطلاعات از پتانسيل هاي بسيار گسترده و متنوعي برخوردار است كه هنوز بالفعل نشده اند. فعال كردن اين بخش مي تواند مجموعه ي بسيار گسترده اي از مشاغل پايدار را براي فارق التحصيلان اين حوزه ايجاد كند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كرمانشاه بيان داشت: توسعه ي این بخش يك ضرورت اجتناب ناپذير در دنياي جديد اقتصاد است و تمامي حوزه هاي مختلف كشاورزي، بهداشت، پزشكي، حمل و نقل، اداري، تجارت و بازرگاني و غيره را در بر مي گيرد.

وي گفت: توجه جدي به گسترش اين حوزه؛ افزايش توان رقابت پذيري، كاهش هزينه هاي پروژه ها و افزايش ميزان بهره وري را در پي خواهد داشت.