نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری گردهمایی تبیین اهداف و بهره مندی دستگاههای اجرائی از پروژه GNAF

گردهمائی تبیین اهداف و بهره مندی دستگاههای اجرائی خدمات رسان و شرکت های دانش بنیان استان از پروژه ملی GNAF در تاریخ بیست و پنجم دی97 با حضور دکتر حاتمی معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،میرزائی معاون فناوری اطلاعات شرکت ملی پست،جوادی مدیر کل جغرافیائی و اطلاعات مکانی پست کشور و مدیران و نمایندگان کارگروه استانی GNAF در سالن کنفرانس اداره کل پست استان کرمانشاه برگزار شد.