نسخه آزمایشی
Menu

احمد بنياس

کارشناس هماهنگی وپیگیری(مسئول دفتر)


.

مشخصات فردي:

  • نام : احمد               
  • نام خانوادگي : بنياس             
  •  تاريخ تولد: 1353   
  • محل تولد: قصر شيرين         

 

سوابق تحصيلي :

  • كارشناس مديريت امور فرهنگي

 

سوابق خدمتي :

  • 4 سال حوزه استاندار
  • 4 سال مسئول دفتر حوزه برنامه ريزي
  • 3 سال مسئول دفتر بودجه
  • 3 سال مسئول دفتر مشاور عالي استاندار و مسئول هماهنگي امور ايثارگران