نسخه آزمایشی
Menu

مجتبي قبادي

مدیرکل دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری


.

  مشخصات فردي: 

 

 • نام و نام خانوادگیمجتبي قبادي
 • وضعيت خدمتي: كارمند رسمي وزارت كشور                               
 • سابقه خدمات دولتي:24 سال
 • تحصيلات: ليسانس رياضيات و فوق ليسانس علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

سوابق كاري:

 • مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه
 • معاون فرماندار شهرستان جوانرود
 • مسئول پيگيري ويژه استاندار
 • كارشناس امور امنيتي و انتظامي

 

  ساير مسئوليت ها: 

 • دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهر وندي استان كرمانشاه
 • جانشين كميته سازمان هاي مردم نهاد شوراي هماهنگي مواد مخدر استان كرمانشاه
 • دبيرهيئت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد استان كرمانشاه  
 • دبيركارگروه اجتماعي و فرهنگي شوراي توسعه و برنامه ريزي استان كرمانشاه  
 • دبير كارگروه توسعه سازمان هاي مردم نهاد در مديريت بحران استان كرمانشاه  
 •  نماينده استانداري در هيئت امناي بيمارستان بين المللي  امام رضا(ع) كرمانشاه
 • رئيس كميته پايش و ارزشيابي برنامه هاي كنترل و پيشگير ايدز استان كرمانشاه
 • عضو كميته نظام پيشنهادات استانداري
 • داور جشنواره علمي پژوهشي در آموزش و پرورش شهر كرمانشاه

 

برخي از توفيقات كاري:

 • ارتقاء رتبه دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استان كرمانشاه از رتبه 30 به رتبه پنجم كشور طي سالهاي 91 لغايت94
 • كسب رتبه سوم كشور در امر توسعه كمي و كيفي سمن هااز سوي معاون امور سازمانهاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي وزارت كشور
 • كسب رتبه برتر توسعه مشاركت هاي مردمي در امر مبارزه با مواد مخدر از سوي ستاد مبارزه با    مواد مخدر كشور
 • مدير نمونه استان در امر توسعه كتاب و كتابخواني استان كرمانشاه  

 

-سوابق ورزشي:

 • قهرمان المپياد ورزشي دانشجويان در رشته كشتي
 • نفر اول مسابقات كشتي در شهر كرمانشاه