نسخه آزمایشی
Menu

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

شریف خسروی


تماس: 08334240721-08334247059

رزومه كاري 

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادي( دانشگاه علامه طباطبایی)

موضوع پایان نامه: بررسی علل فرهنگی کنش اقتصادي با تاكيد بر پس انداز

کارشناسی ارشد جامعه شناسی و کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران(دانشگاه ملی )

دارای گواهینامه مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی ایران(دوره 2 ساله)

 برخي از سوابق کاری:

فرماندار كنگاور

تدریس دروس اقتصادی و جامعه شناسی در دانشگاه آزاد ،دانشکده خبر و...

دبير شوراي معاونان و مدیر امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

مشاور مدیرعامل شرکت فرایند در حوزه سرمایه گذاری و توسعه بازار

مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایرانو مدیر امور بين الملل (وابسته به وزارت اقتصاد)

مشاور مدیرعامل بانک صنعت و معدن و نماینده بانک در وزارت صنایع و معادن

برخي از سوابق رسانه ای:

صاحب امتیاز و مدیر مسوٌل نشریه الکترونیکی مرکز اقتصاد دانش بنیان ایران " ماد"

صاحب امتیاز و مدیر مسوٌل 2هفته نامه سراسری "صنعت"

مدیر مسوٌل نشریه هم افزا (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان)

دبير گروه اقتصادي برخي رسانه هاي تراز اول كشور

و...

برخي از سوابق اجتماعی:

عضو هیات موٌسس و شورای مرکزی کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان غرب کشور

رییس انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران(گروه توسعه)..