نسخه آزمایشی
Menu

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

مجتبی قبادی


تماس: 08334240721-08334247059

 

مشخصات فردي:

 

 نام: مجتبي                        نام خانوادگي: قبادي

وضعيت خدمتي: كارمند رسمي وزارت كشور                               سابقه خدمات دولتي:24 سال

تحصيلات: ليسانس رياضيات و فوق ليسانس علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

 

سوابق كاري:

1- - مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه

2- معاون فرماندار شهرستان جوانرود

 3- مسئول پيگيري ويژه استاندار

4- كارشناس امور امنيتي و انتظامي