نسخه آزمایشی
Menuلکه های سرمایه گذاری در استان کرمانشاه


.

شهرستان کرمانشاه                                                 * شهرستان ثلاث باباجانی      

شهرستان اسلام آباد غرب                                        * شهرستان  جوانرود              

شهرستان صحنه                                                    * شهرستان پاوه

شهرستان هرسین                                                  * شهرستان  قصر شیرین

شهرستان کنگاور                                                   * شهرستان سنقروکلیایی

شهرستان گیلانغرب                                               * شهرستان دالاهو

شهرستان سرپل ذهاب