نسخه آزمایشی
Menu
ارتباط با ما

آدرس دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری:

کرمانشاه - بلوار شهید کشوری ، استانداری کرمانشاه

 

کد پستی :                    34240721-083

 آدرس ايميل:               sarmayegozari@ksh.ir

شماره مستقیم دفتر:        08334240721

تلفنخانه :                   3-34247051 -083

دفتر مدیرکل :                1209داخلی

دفتر معاون  :                1234داخلی

ارتباط با ما