نسخه آزمایشی
Menu

مدیرکل دفتر جذب و حمايت از سرمایه‌گذاری استانداري:

عمليات اجرايي طرح كارخانه قند صحنه كليد خورد.

امروز شنبه اول ارديبهشت ماه جلسه اي بمنظور هماهنگي و تسهيل روند ارائه خدمات زير بنايي كارخانه قند صحنه باحضور مديران ذيربط و با رياست دكتر خسروي مدير دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري در استانداري برگزار شد

دراين جلسه دكتر خسروي گفت: بيكاري مهم‌ترین چالش فعلي استان است، و ايجاد توازن بين مزيت­هاي گردشگري، بازرگاني، كشاورزي وطبيعي موجود دراستان وتوسعه متناسب فرصت‌های شغلي در هر حوزه عزم جدي مديريت ارشد استان وحمايت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصي را مي طلبد.

وي افزود: بروكراسي طولاني اداري يكي از موانع فعاليت­هاي سرمایه‌گذاری استان بوده و مديران ارشد دستگاه­هاي اجرايي و نهادهاي عمومي خدمات رسان در جهت تسهيل فرآيندهاي سرمایه‌گذاری ازجمله كاهش هزينه­هاي مربوط به استفاده از تسهيلات زيربنايي شامل آب، برق، راه و غيره، نقش بسزايي در توسعه سرمايه­گذاري و بهبود فضاي کسب‌وکار در هر منطقه دارند.

همچنين ايشان پايش فعاليت­هاي مربوط به كارشناسي طرح‌ها در هر دستگاه را مستقيماً متوجه مدير دستگاه دانسته و بهبود فضاي کسب ‌وکار در استان را نتيجه عملياتي شدن طرح‌هاي سرمايه­گذاري در دست پيگيري برشمرد.وهمچنين بر حمايت­ همه‌جانبه دستگاه‌های استان در جهت عملياتي كردن طرح­هاي عمراني تأکید كرد.

در پايان جلسه پس از بحث و بررسي، علاوه بر حل مشكل مربوط به قيمت زمين، با توجه به طرح­هاي در دست اقدام شهرك صنعتي صحنه و لزوم تناسب مقياس ارائه خدمات زيربنايي جهت كاهش هزينه­هاي مربوط به سرمایه‌گذاری مقرر شد دستگاه‌های اجرايي ضمن نيازسنجي دقيق طرح­هاي پیش‌بینی‌شده حداكثر همكاري و هماهنگي لازم را جهت توسعه زیرساخت‌ها و زيربناهاي خدماتي با سرمایه‌گذاران متقاضي فعاليت داشته باشند.