نسخه آزمایشی
Menu

دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري

برگزاري مسابقات ملي بسته بندي صنايع دستي در استان كرمانشاه


به زودي براي اولين بار در كشور مسابقات ملي بسته بندي صنايع دستي با شركت دانشجويان و جامعه هنري سراسر كشور در استان كرمانشاه برگزار خواهد شد

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ در روز دوشنبه 12/9/97 جلسه اي با حضور مديران دانشگاه ، حوزه هنري استان و ساير سازمانهاي مرتبط به رياست معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري در سالن اجتماعات هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار گرديد

در اين نشست هم  انديشي سين برنامه برگزاري مسابقات ملي بسته بندي صنايع دستي كه براي اولين بار در كشور و در استان كرمانشاه برگزار خواهد شد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

براساس برنامه هاي مصوب استان كرمانشاه به زودي پذيراي مهمانان از سراسر كشور براي شركت در مسابقات ملي بسته بندي با راهبرد معرفي فرصتها و صنايع بومي استان خواهد بود.