Menu

مديركل دفتر امور روستايي استانداري كرمانشاه:

چشم انداز توسعه گردشگري روستايي بسيار دلگرم كننده است / بخش عظيمي از پتانسيل هاي گردشگري روستايي هنوز ناشناخته مانده اند

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمانشاه يكي از ويژگي هاي استان كرمانشاه جاذبه هاي گردشگري آن است كه در حوزه هاي مختلف گردشگري، سلامت، زيارت، بوم گردي، بازرگاني، ميراث فرهنگي، طبيعت و ... قابل طرح و بحث بررسي هستند. بر اساس يك تحقيق معتبر كه در سطح استان كرمانشاه انجام شده است از مجموع قابليت هاي گردشگري استان؛ قابليت هاي طبيعي با حدود 92 درصد، در صدر قرار دارد و پس از آن جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي، تفريحي و در مراتب بعد توانمندي هاي تجاري و بازرگاني قرار دارند. (طرح جامع توسعه گردشگري استان كرمانشاه _ پاييز 1383)
بر اين اساس و با توجه به نقش دفتر امور روستايي در رونق بخشيدن اقتصاد روستايي و جذابيت هاي طبيعي با مهندس امير خسرواني مديركل دفتر امور روستايي استانداري كرمانشاه گفتگويي انجام شده كه در آن به تشريح وضعيت موجود و چشم انداز هاي آينده گردشگري با محوريت جذب گردشگران به روستاهاي استان پرداخته شده است.


جناب آقاي خسرواني وضعيت گردشگري روستايي در استان كرمانشاه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟


        در استان كرمانشاه 14 روستا با عنوان روستاهاي هدف گردشگري معرفي شده اند كه البته تفاوت هاي خاص اقليمي آنها موجب ايجاد يك فضاي متنوع براي انتخاب و استفاده از طبيعت گوناگون آنها شده است. البته در مورد بعضي از اين روستا ها و انتخاب آنها ابهام و سؤال وجود دارد . در حالي كه در تعدادي از اين روستا ها امكانات پذيرش ، اقامت ، تغذيه و ... در حد استانداردهاي مطلوب وجود دارد، روستاهايي هم هستند كه از ابتدايي ترين امكانات جذب و پذيرش گردشگر تهي هستند؛ امكاناتي مانند اقامتگاه، آب بهداشتي مناسب، ارتباطات مخابرات ثابت و همراه و ديتا، توجيه فرهنگي ساكنان و ... .
با اين وضعيت گردشگري روستايي به گونه اي غيرسازماندهي شده  و تحت كنترل و حمايت يك متولي و به همت علاقه مندان راه خود را به سختي يافته است. البته توفيقاتي هم كسب كرده است كه اگرچه اندك اما شايان تحسين و تقدير است. در برخي روستاها افراد علاقه مند با سرمايه شخصي و امكانات موجود توانسته اند خدمات مناسب و قابل قبولي ارائه نمايند كه در صورت حمايت، فرصت رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار در سطح استان ممكن مي سازند . بد نيست بدانيد كه در نوروز 96 در يكي از روستاهاي هدف گردشگري بيش از 1100 نفر از سراسر كشور اسكان و پذيرايي شده اند كه درآمد قابل ملاحظه اي براي اهالي و به ويژه سرمايه گذار بخش خصوصي در روستا را فراهم كرده است. بي شك چشم اندازگسترش و توسعه براي اين حوزه بسيار روشن و اميد آفرين است.


ضرورت پرداختن به گردشگري روستايي در استان كرمانشاه چيست؟


"با توجه به فقر آبي استان كرمانشاه و كشور، ضرورت پرداختن به اشتغال هاي جايگزين و تكميلي كشاورزي و باغباني به خوبي قابل احساس و فهم است . علاوه بر اين نياز روز افزون شهرنشينان گرفتار در آلودگي هاي صوتي و بصري و آب و هوايي به فضايي پاك و سرشار از آرامش، اقامت در روستا را به صورت كامل توجيه مي كند. در اروپاي صنعتي هنوز روستاهاي سوئيس به دليل عاري بودن از هياهوي شهرهاي پرازدحام و مجاورت با درياچه ها و جنگل ها، از جذابيت هاي بسياري براي تمدد اعصاب و روان و جسم و جان شهروندان برخوردار بوده و هست. جذابيت هاي زندگي ساده و بي آلايش  در روستا، موضوع بوم گردي و گردشگري طبيعي و اقليمي را مقوله اي بسيار جالب و پرطرفدار كرده است . در اغلب كشورهاي دنيا و از جمله ايران، زمستان و تابستان تفاوت زماني و مكاني بسياري دارند .  استان  كرمانشاه تصور گرماي دلچسب روزانه  و سرماي فوق العاده شبانه را در فاصله كنگاور و سنقر با سرپل ذهاب و گيلانغرب و قصرشيرين در خود جاي داده است. دشتهاي داغ و كوهستان هاي مرتفع ، دشتهاي سبز، رودهاي جاري ، سرابهاي پرشمار و به تازگي سدهايي با درياچه هاي زيبايي پديدار شده و ... هركدام به تنهايي قابليت هاي سرمايه گذاري براي توسعه اقتصادي و رونق گردشگري را داراست.
سد كرج، آبشار بيشه، ماسوله، ابيانه ، مناطق عملياتي دفاع مقدس در جنوب كشور و... همگي مصاديقي از پتانسيل هاي بالاي گردشگري هستند كه در كرمانشاه از معرفي نمونه هاي مشابه و حتي در برخي موارد جذابتر غفلت شده ولي در مناطق ديگر كشور اين موضوع به فعليت رسيده است.
       ويژگي ديگري كه ضرورت پرداختن به گردشگري روستايي در استان را تبيين مي كند موضوع اهميت شناخت خرده فرهنگ هاي ايراني و اسلامي است كه در استان كرمانشاه  بيش از هرجاي ديگر كشور قابل رؤيت است . گروه هاي اجتماعي كلهر ، لك ،  جاف ، هوراماني، گوران، كليايي، آذري زبان، ... . با تفاوتهاي مذاهب اسلامي و با آيين ها و آداب رسوم رنگارنگ در كنار هم  در راستاي وفاق اجتماعي در استان ما زندگي مي كنند.
شايد در پاسخ سوال ضرورت پرداختن به گردشگري روستايي در كرمانشاه بتوان دو عامل را بيان كرد؛ يكي كمك به رشد و توسعه اقتصادي استان و كشور و ديگري ايجاد وفاق اجتماعي بيشتر و برقراري ثبات و بستر سازي براي فعاليت هاي اقتصادي  و اجتماعي و فرهنگي مي باشد كه اين دو عامل دو روي يك سكه اند ".


دراين زمينه دفتر امور روستايي استانداري چه برنامه هايي در دست اقدام و اجرا دارد؟


       دفتر امور روستايي و شوراها به عنوان يكي از دستگاه هاي موثر در امور اقتصادي و اجتماعي مرتبط  با رويكرد اثرگذاري متمركز بر توسعه روستاها، در نخستين گام مطالعات و شناسايي گردشگري روستايي را در دستور كار قرار داده است. در اين زمينه در ابتدا به بررسي اقدامات پيشين، شناسايي كارشناسان مربوطه در سطح استان، ارتباط با كارشناسان و سازمان هاي صاحب نظر و تجربه در حوزه گردشگري به ويژه بوم گردي و توريسم طبيعت پرداخته است . البته مفهوم  اين جملات اين نيست كه كليه اقدامات پيشين بررسي شده و يا با همه صاحب نظران در استان ارتباط برقرار شده است. از اين طريق از كليه علاقه مندان و صاحب نظران و همه كساني كه تجربه هاي مختلفي در حوزه هاي مورد بحث دارند مشتاقانه دعوت به مساعدت و همكاري مي كنيم .
       مرحله ديگري كه مي تواند به توفيق بيشتر حوزه گردشگري روستايي منجر شود موضوع هماهنگي و تك آهنگي دستگاه هاي متعددي است كه در حوزه هاي مختلف گردشگري فعاليت مي كنند . به عنوان مثال توان كارشناسي اداره كل ميراث فرهنگي پشتوانه بسيار مطلوبي براي مردم شناسي ، شناخت آداب و رسوم و .... است كه صرف نظر كردن از آن امكان پذير نيست . نمونه ديگر ذخيره ارزشمند دفاع مقدس است كه ما مأمور به حفظ مواريث فرهنگي آن هستيم. بنياد حفظ آثار دفاع مقدس مجموعه توانمندي است كه مي تواند علاوه بر استفاده از امكانات گردشگري موجود در استان مانند اقامتگاه هاي روستايي، بخشي از برنامه هاي خود را با هدف آشنا كردن جامعه مخاطب خود با ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي استان كرمانشاه به عنوان خط مقدم دفاع معطوف نمايد. سازمانها و دستگاه هاي مختلفي مانند دانشگاه ها، آموزش پرورش، اداره كل ورزش جوانان، موسسات گردشگري و دفاتر زيارتي سياحتي، سازمان هاي غير دولتي ، مجموعه هتلداران و اقامتگاه ها،  نيروي انتظامي ،  اورژانس و مراكز درماني ، شهرداري ها ، حمل و نقل و پايانه ها و ...اعضاي اصلي يك كمپين متحد و هدفمند در توسعه گردشگري استان هستند. همچنين موضوع مهم ديگر بهره گيري از پتانسيل ارزشمند زوار يك و نيم ميليون نفري اباعبداله الحسين (ع) در ايام اربعين حسيني است كه مي توان از اين پتانسيل عظيم براي آشنايي زوار با پتانسيل هاي گردشگري حوزه روستايي و به ويژه روستاهاي مرزي و در مسير عبور زوار استفاده كرد و به اين حوزه رونق بخشيد.
        سومين مجموعه اقدامات موضوع نگهداشت و بهداشت فعالين بخش خصوصي در حوزه گردشگري است. به عنوان مثال حفظ اقامتگاه هاي روستايي موجود و حمايت اداري و مالي از آن ها و ارائه آموزش و خدمات براي توسعه و ارتقاي روز افزون خدمات به گردشگران از جمله اين موارد است.  پتانسيل استان در ايجاد و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي گردشگري نيازمند بهره مندي از آموزشهاي مهارتي است. هنوز سيستم پذيرش گردشگري تاحدودي ابتدايي است و زيرساخت هاي  مبتني بر ارتباطات الكترونيك و تحت شبكه (WEB) به كارگيري نشده است. روستاهايي در استان هستند كه در مجموعه 14 روستاي هدف گردشگري قرار ندارند. امكان اقامت كوتاه مدت و امن در بعضي از سايت هاي طبيعي و تاريخي فراهم نيست . از جمله مسايلي كه روستاهاي گردشگرپذير با آن دست به گريبان هستند مي توان به موضوع سرويس هاي بهداشتي، اماكن عرضه مواد غذايي ، دفع زباله ها ، بازاريابي ، برندسازي ، برگزاري مراسم و فستيوال ها براي معرفي سايتهاي مختلف مانند جشن انار براي زردويي و ساتياري ، فستيوال ماهيگيري در درياچه سدهاي استان مثلا در روستاي هجيج ، انحصار دستگاه هاي دولتي در بهره برداري از اقامتگاه هايي كه به صورت اختصاصي ساخته شده است و اغلب خالي است و... اشاره كرد. بديهي است علاوه بر برنامه هاي اقدام و عمل دستگاه هاي دولتي و عمومي از حضور بخش خصوصي در روند نگهداشت و بهداشت زيرساخت هاي مورد نياز بهبود گردشگري در استان  استقبال و حمايت خواهد شد .
در فاز چهارم برنامه هاي در دست اقدام، موضوعِ معرفي ، بازاريابي  و راه اندازي تورهاي منظم به مقصدهاي درون استاني است . متاسفانه پتانسيل هاي و فرصت ها و امكانات گردشگري استان نه تنها در سطح كشور كه در جمعيت شهري كرمانشاه هم به خوبي شناخته شده نيستند . كريدور غرب كشور براي مسافرها ناشناخته و مهجور است . هرسال ميليون ها نفربه كريدور شمال يا جنوب و شرق كشور سفر ميكنند و صدها ميليارد تومان درآمد ايجاد مي كنند در حالي كه غرب كشور از اين موهبت ملي بهره اي ندارد و اغلب مسافراني كه به غرب مي آيند يا در استان هاي همجوار اسكان گزيده يا در همدان متوقف مي شوند و يا مسافران حسابگر و كم خرجي هستند كه براي خريد لوازم خانگي ارزان قيمت به شهر ها و بازارچه هاي مرزي عزيمت مي كنند . غرب كشور نه مقصد گردشگري كه راهي اجباري براي دسترسي به بازار كالاهايي است كه از عراق وارد كشور مي شوند و عامل و انگيزه ي حضور ايشان و منافع اقتصادي آن در اختيار چند نفر فروشنده و احيانا قاچاقچي لوازم خانگي است .
راه اندازي يك سايت معرفي خاص كه ضمن معرفي كرمانشاه و ويژگي هاي خاص گردشگري و به ويژه گردشگري روستايي، امكاني براي معرفي بازاريابي است. در اين زمينه با مشاركت بخش غيردولتي درصدد ايجاد و توليد محتواي آن هستيم . همچنين ترغيب موسسات گردشگري و نيز روابط عمومي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي براي برگزاري تورهاي يكروزه و ايجاد تسهيلات براي تقويت تورهاي گردشگري استان و ارتقاي سطح درآمد از ديگر كارهايي است كه بايد در اين حوزه انجام شود ".



اوقات شرعی
آب و هوا