نسخه آزمایشی
Menuكارگاه آموزشي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي برگزار شد

به همت دفتر خانواده و بانوان  استانداري يك دوره كارگاه آموزشي توان افزايي و ارتقاي تاب‌آوري اجتماعي زنان و خانواده با حضور كارشناسان اجتماعي فرمانداري ها برگزار شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ به همت دفتر خانواده و بانوان استانداري يك دوره كارگاه آموزشي توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي با حضور كارشناسان اجتماعي فرمانداري هاي استان در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد.

آذر خسروي مديركل دفتر خانواده و بانوان  استانداري هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي را ارائه آموزش و ارتقاي سطح اجتماعي در جامعه عنوان كرد.

وي افزود: اعتبارات لازم به منظور ارتقاي سطح اجتماعي در نظر گرفته شده كه ما با برگزاري كارگاه آموزشي سعي در ارتقاي مسائل اجتماعي جامعه و ايجاد هماهنگي بيشتر بين كارشناسان جهت اثربخشي بيشتر اين موضوع در اجتماع را داريم.

در اين كارگاه آموزشي اساتيد دانشگاهي به بيان مطالب خود در خصوص بهينه سازي و ارتقاي مسائل اجتماعي در جامعه پرداختند.اوقات شرعی
آب و هوا