نسخه آزمایشی
Menu

معاون استاندار:

عملكرد كارگروه آموزش و پژوهش در سال گذشته مثبت بود/ محور توسعه آموزش است


معاون توسعه مديريت و منابع استانداری گفت: عملكرد كارگروه آموزش، پژوهش و فناوری در سال گذشته مثبت بود و برای افزایش اعتبارات پژوهشي و برگزاری مطلوب جشنواره و نمايشگاه ها به منظور معرفی دستاوردهای پژوهشی و معرفی ایجاد ارتباط با دستگاه های اجرایی و صنعت بسیار فعال و‌ موثر کار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ افشین كريمي در جلسه كارگروه آموزش، پژوهش،  فنآوري و نوآوري استان اظهار داشت: بايد با جديت و تلاش بيشتر در راستاي توسعه آموزش گام برداريم، زيرا اين موضوع تاثير بسزايي در افزايش بهره وري در جامعه دارد.

رئيس كارگروه آموزش، پژوهش، فنآوري و نوآوري استان در ادامه با اشاره به عملكرد اين كارگروه در سال گذشته گفت: عملكرد اين كارگروه در سال گذشته مثبت بود و هم در بحث اعتبارات پژوهشي و هم در برگزاري جشنواره و نمايشگاه اقدامات بسيار مناسبی انجام شد.

وي بيان داشت: كارگروه آموزش و پژوهش جلسه های منظمی را در سال گذشته برگزار كرد و با ارائه برنامه هاي مهم و اجرايي تلاش كرديم اثربخشي فرهنگ آموزش و پژوهش را در جامعه بيشتر كنيم.

وي با بيان اينكه اعتبارات اين كارگروه را در سال گذشته با همكاري دانشگاه ها افزايش داديم، اظهار داشت: براي عناوين مختلف موضوع پژوهش اعتبارات موجود را 100 درصد افزايش داديم و همكاري بسيار مطلوبي براي اجراي برنامه ها و افزايش اعتبارات با دانشگاه ها صورت گرفت به  گونه ای که معادل آنچه را ما اعتبار در نظر گرفتيم، دانشگاه ها هم اعتبار در نظر گرفتند و كار بسيار بزرگي بود كه انجام شد.

وي همچنين با اشاره به برگزاري نمايشگاه فنآوري در سال گذشته گفت: اين كارگروه در سال گذشته بهترين نمايشگاه فنآوري را برگزار كرد و مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار کرفت.

معاون توسعه مديريت و منابع استانداري همچنين در نظر گرفتن پاداش براي پژوهشگران برتر در دستگاه هاي اجرايي را كار مطلوب اين كارگروه عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تلاش كرديم كه علاوه بر اهداي لوح تقدير، هداياهاي جداگانه اي نيز براي پژوهشگران برتر در نظر گرفته شود و در واقع براي كار پژوهش و تحقيقات در جامعه توجه بيشتري ايجاد شود، همچنین اين موضوع منجر به ايجاد انگيزه در جوانان براي توجه به كارهاي پژوهشي خواهد شد.

وي در ادامه سخنان خود خواستار توجه بيشتر به اين کارگروه براي رسيدن به جايگاه واقعي خود شد و گفت: اين كارگروه از كارگروه هاي بسيار مهم استان است كه در بحث آموزش، پژوهش و نوآوري، به ارائه راهكار و برنامه ريزي مي پردازد و اين مهم نهايتاً منجر به بالندگي شكوفايي در جامعه خواهد شد.

معاون استاندار با تاكيد بر تلاش بيشتر از سوي دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه ها به منظور حركت در مسير آموزش و پژوهش، تصريح كرد: محور توسعه، آموزش است لذا تعامل و همكاري گسترده تر بين دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي بهتر برنامه هاي آموزشي و پژوهشي، الزامي و بسيار مهم است.

كريمي همچنين تاكيد كرد: مديران دستگاه هاي اجرايي عضو اين كارگروه بايد شخصاً در جلسه ها حضور داشته باشند و اگر مديران به معاونين خود تفویض اختيار داده اند كه در اين كارگروه حضور پيدا كنند، معاونين ادارات بايد با اختيار كامل و داشتن حق راي در اين كارگروه حضور یابند، زيرا با مشخص شدن مسئوليت ها به دنبال اجراي بهتر و بيشتر برنامه هاي اين كارگروه در سالجاري هستيم.

وي همچنين خواستار توجه بيشتر دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي براي جذب اعتبارات پژوهشي در استان شد و گفت:بايد تلاش كنيم با اجراي برنامه هاي علمي و كاربردي، پژوهش هاي تحقيقاتي منجر به اثرابخشي و بهره وري در جامعه گردد و با حركت در اين مسير است كه بالندگي و شكوفايي براي جامعه محقق خواهد شد.

معاون توسعه مديريت و منابع استانداري در پايان گفت: با توجه به اينكه در سالجاري دو ماه سال مالي به عقب افتاده است، لذا هيچ بهانه اي از دستگاه ها براي جذب اعتبارات پژوهشي پذيرفتني نيست و دستگاهي كه در اين زمينه كوتاهي داشته باشد مراتب هم به اطلاع استاندار محترم و هم به دستگاه اجرايي ذيربط در مركز رسانده خواهد شد و از سوي ديگر دستگاه هاي موفق در اين زمينه معرفي و تشويق خواهند شد.