نسخه آزمایشی
Menu

مديركل دفتر شهري استانداري:

شهرداري‌ها به سمت برنامه‌ريزي‌هاي مدون و عملياتي گام بردارند

مديركل دفتر شهري استانداري گفت: شهرداري‌ها به سمت برنامه‌ريزي‌هاي مدون و عملياتي گام بردارند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس سعيد ساساني مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري كرمانشاه در آغاز كارگاه آموزشي دو روزه بررسی و تبیین دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و موسسات و شرکت‌های تابعه كه با حضور کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شهرداران شهرداری های استان و مسئولین مالی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان و مدیران و مسئولین مالی سازمان ها و مناطق شهرداری کرمانشاه در حال برگزاري است؛ اظهار داشت: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در چهاچوب وظايف و ماموريت‌هاي محوله، به دنبال اين است كه شهرداري‌ها به سمت برنامه‌ريزي‌هاي مدون‌تر و اصولي‌تر گام بردارند و در چهارچوب قانون بودجه و برنامه‌هاي مصوب حركت كنند.

وي گفت: شهرداري‌ها با توجه وظيفه و ماموريتي كه به آن ها محول شده در مقاطع مختلف به شكل ويژه و اضطراري، از سوي دولت عهده دار انجام برخي كارها و ماموريت ها مي‌شوند. بنابراين در اين شرايط بودجه شهرداري ها بايد به شكل عملياتي و متناسب با اين ماموريت هاي محوله تهيه و تدوين شود تا بتواند پاسخگوي نيازهاي آن ها باشد.

وي افزود: بودجه حتما بايد در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و تدوين شود و موضوع رعایت انضباط مالي در شهرداري ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

ساساني اظهار داشت: درآمدهاي اغلب مجموعه‌هاي اداري و ديگر بخش‌ها به درآمدهاي نفتي و مالياتي وابسته است ولي مجموعه شهرداري‌ها بايد با درآمدزايي بتوانند بخش مهمي از هزينه‌هاي خود را تامين كنند. در اين شرايط انجام يك برنامه‌ريزي مدون توسط شهرداري‌ها براي درآمدزايي بيشتر، ايجاد درآمدهاي پايدار و جذب سرمايه‌هاي جديد بسيار مهم است.

وي گفت: مجموعه تحولات صورت گرفته اين ضرورت را پديد آورده كه شهرداري‌ها يك تغيير نگاهي در روند تدوين بودجه خويش داشته باشند تا بتوانند به خوبي وظايف محوله را انجام دهند و به اهداف پيشبيني شده دست يابند.

وي افزود: در راستای تغییر رویکردها در بودجه‌بندی كشور و به منظور شفافیت در حوزه مالی شهرداری‌های کشور و همچنين تدوين بودجه عملیاتی، انضباط مالی و حرکت در چهارچوب بودجه، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با هماهنگی دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام به برگزاری  کارگاه آموزشی بررسی و تبیین دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریق بودجه شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته، موسسات و شرکت‌های تابعه كرده است.

وي گفت: این آموزش‌ها توسط کارشناسان دفتر برنامه ریزی برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در محل سالن شهدای دولت استانداری در روزهای چهارشنبه ۲۸ و پنجشنبه ۲۹ شهریورماه برای شهرداران شهرداری‌های استان و مسئولین مالی شهرداری های استان، شوراهای اسلامی شهرهای استان و مدیران و مسئولین مالی سازمان ها و مناطق شهرداری کرمانشاه ارايه مي شود.