نسخه آزمایشی
Menu

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه:

شبکه سازی موجب هم افزایی سمن ها می شود


مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با تاکید بر ساماندهی مناسب سمن ها به عنوان هدف دولت بیان داشت: شبکه سازی در سمن ها هم افزا، کمک کننده به توسعه و تحقق بخش اهداف مشارکتی خواهد بود.

به گزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه؛ فریبر نجفی مهر در نشست با دبیران سمن های حوزه های اجتماعی و کارآفرینی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در بحث باورمندی به سمن ها و اجماع سازی در حوزه آسیب های اجتماعی اقدامات مناسبی داشته است و تشکیل سازمان اجتماعی کشور نشان از توجه و کار مناسب دولت در حوزه آسیب های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه نباید از نقد و جریان گفتگوی واقعی سمن ها ناراحت شد افزود: در سازمان های مردم نهاد انسانهای دغدغه مند و فعال وجود دارد و سمن ها با کار داوطلبانه و غیرانتفاعی گام های  ارزشمند ومهمی برداشته اند.

نجفی مهربا اشاره به اینکه سمن ها بیشتر از دولت با اقتضائات محلی آشنا هستند تاکید کرد: سمن ها نه دولتی اند و نه خصوصی و سعی باید بر این باشد که تمرکز از دولت برداشته و به سمت سمن ها برده شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه سپس ساماندهی مناسب سمن ها  از اهداف دولت در مباحث اجتماعی عنوان کرد و افزود: ایجاد شبکه برای تاثیرگذاری کوتاه مدت در امور اجتماعی از اهداف دنبال شده ای است که اقدام برای تشکیل هیات اندیشه ورز سمن ها را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه هدف از هیات های اندیشه ورز تعیین نقشه راه و چگونگی استفاده از سمن ها برای تحقق آن بوده خاطرنشان کرد: سمن ها کارفرما و پیمانکار دولت نیستند البته تا وقتی که روی پای خود بایستد نیاز به حمایت دارند که این وظیفه دولت است.

نجفی مهر در ادامه با تاکید بر لزوم بهره گیری دفاتر تسهیلگری از سمن ها، سازمانهای مردم نهاد را مکمل دفاتر تسهیل گری در انجام امور اجتماعی دانست.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه باید توزیع عادلانه امکانات را راهبرد قرار دهیم افزود: علیرغم تحویل تجهيزات از سوی دولت  و در حالیکه تجهیز سکونت گاههای غیر رسمی بر عهده شهرداری کرمانشاه است تعلل در آن صورت گرفته است.