نسخه آزمایشی
Menu

استاندار كرمانشاه:

دانشگاه آزاد اسلامي يكي از ظرفيت هاي پررنگ توسعه است/ آمادگي هاي لازم در استان براي همكاري با دانشگاه ها جهت انجام كارهاي مطالعاتي وجود دارد


استاندار كرمانشاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامي را يكي از ظرفيت هاي پررنگ توسعه است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ " هوشنگ بازوند" در ديدار دكتر طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي؛ نقش دانشگاه ها را در توسعه و پيشرفت كشور بسيار مهم عنوان كرد و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي در مسير و ريل توسعه و پيشرفت كشور قرار دارد و اگر تاريخ بخواهد كه از اقدامات جمهوري اسلامي ياد كند بدون شك يكي از اين اقدامات ارزشمند تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي است.

وي با اشاره به تاثيرگذاري دانشگاه ها در توسعه جامعه گفت: اگر دانشگاه ها به كمك توسعه استان ها بيايد حتماً توسعه استان ها با هزينه كمتري انجام خواهد شد و دانشگاه ها قادر هستند كه چالش هاي استان ها را با هزينه كمتري حل كنند.

مقام عالي استان به شرايط ويژه و ظرفيت هاي استان كرمانشاه براي توسعه اشاره كرد و بيان داشت: استان كرمانشاه شرايط خاص و ويژه اي براي توسعه دارد و مانند هميشه خيلي از هزينه هاي ملي را تامين كرده است لذا اگر در مركز توجه بيشتري به اين استان شود قطعاً هزينه ها در كشور كاهش خواهد يافت.

بازوند با بيان اينكه استان كرمانشاه داراي برخي چالش ها جمله بيكاري است، تصريح كرد: طي چند سال گذشته اقدام به تدوين برخي اسناد مانند سند اقتصاد مقاومتي،  رونق توليد واشتغال كرديم و امسال هم با توجه به سال جهش توليد نسبت به سند جهش توليد تحت عنوان سند سرمايه گذاري اقدام شد و امسال بايد تلاش كنيم كه 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در استان شكل بگيرد تا بتوانيم به چالش اصلي استان يعني بيكاري غلبه كنيم.

نماينده عالي دولت در استان با بيان اينكه اسنادهاي تدوين شده بستر بسيار خوبي براي حركت به سمت جهش توليد هستند، ادامه داد: دانشگاه مي تواند كمك هاي خود را براي حل چالش ها با اجراي مطالعات دقيق و پژوهشي مضاعف تر كند و زلزله يك بحران جدي بود كه تا جائيكه توانستيم اين تهديد را به فرصت تبديل كرديم لذا دانشگاه در اين زمينه هم مي تواند با انجام كارهاي تحقيقاتي به جمعبندي هاي خوبي براي ايجاد اصلاحات در آئين نامه 2800 دست پيدا كند كه چرا زماني زلزله اتفاق افتاد 100 كيلومتر دورتر هم ساختمان ها دچار خسارت شدند؟

وي تصريح كرد: استان كرمانشاه يكي از ثروتمندترين استان هاي كشور است و اگر به ظرفيت هاي گردشگري اورمانات نگاه كنيم مي تواند به اندازه چاه هاي نفت درآمد داشته باشد، اما بايد آسيب شناسي شود كه اين استان با اين همه ظرفيت چرا در اقتصاد و اشتغال مشكل دارد؟

استاندار كرمانشاه خاطر نشان ساخت: اين استان داراي 2 هزار كيلومتر آبراه و و رودخانه است و همچنين نزديك به 400 ميليمتر بارندگي در سال دارد و داراي ظرفيت هاي بسيار مناسبي در حوزه گردشگري است لذا دانشگاه هر چقدر كه بتواند در اين زمينه كمك حال استان باشد ما آمادگي هاي لازم را داريم.

وي گفت: يكي از گرفتارهاي استان در بحث اشتغال موضوع آموزش و مهارت به افراد جوياي كار است لذا علاوه بر توجه به رونق توليد و جهش توليد بايد به مقوله آموزش هم توجه كنيم كه دانشگاه مي تواند در اين زمينه نيز كمك حال استان باشد.

مقام عالي استان افزود: استان بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارد كه حدود 350 هزار نفر آن در مناطق حاشيه نشين زندگي مي كنند كه اين موضوع هم نيازمند يك كار مطالعاتي و فرهنگي است كه در اين زمينه آمادگي هاي لازم در استان براي همكاري با دانشگاه به منظور رفع چالش وجود دارد.

وي در پايان سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي را يكي از ظرفيت هاي پررنگ توسعه استان مي دانيم لذا هر گونه كمك و همكاري كه براي اجراي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي براي حركت به سمت توسعه و حل چالش ها در استان نياز باشد، وجود دارد.