نسخه آزمایشی
Menu

استاندار كرمانشاه:

دانايي و دانش بنيان نقش اساسي در توسعه دارد/دانشگاه ها با ديد علمي خود مسير توسعه را هموار مي سازند

استاندار كرمانشاه گفت: براي عبور از مشكل بيكاري و رسيدن به توسعه بدون مشاركت دانشگاه ها، هزينه ها افزايش مي يابد بنابراين از دانشگاه ها مي خواهيم كه براي كمك به حل مشكل بيكاري و رونق اقتصادي در جامعه مشاركت داشته باشند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس هوشنگ بازوند امروز در نشست رئيس و هئيت علمي دانشگاه رازي استان با بيان اينكه دانايي و دانش بنيان نقش اساسي در توسعه دارد، افزود:اگر مي خواهيم مشكلات اقتصادي و بيكاري را حل كنيم و با دنيا رقابت داشته باشيم نيازمند جدي دانشگاه ها در بحث بسيار مهم و بنيادين اقتصاد مقاومتي هستيم.

وي اظهار داشت: حضور و مشاركت دانشگاه ها در مباحث مربوط به توسعه، منجر به حركت درست و صحيح همه اركان و مجموعه مديريتي در استان مي شود لذا از مسئولين دانشگاه ها مي خواهيم كه به كمك استان بيايند.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: با مشاركت دانشگاه ها، توسعه و پيشرفت با كمترين هزينه انجام مي شود لذا با پاي كار آمدن دانشگاه ها به همان اندازه موانع بر سر توسعه و هزينه هاي آن نيز كاهش پيدا مي كند.

مهندس بازوند خاطرنشان ساخت: مشاركت نداشتن دانشگاه ها در مسير توسعه حلقه مفقوده اي است كه نه تنها در استان بلكه در كشور هم وجود دارد.

وي بيان داشت: دانشگاه ها علاوه بر اينكه با پژوهش و ديد علمي خود مي توانند مسير توسعه را هموار سازند، قادر هستند كه جهت رشد اقتصادي به مردم نيز براي سرمايه گذاري و گسيل ساختن سرمايه هاي آنها در خصوص موضوعي، مشاوره دهند.

مقام عالي استان خاطرنشان ساخت: هزينه ها براي عبور از مشكل بيكاري و رسيدن به توسعه بدون مشاركت دانشگاه ها، افزايش مي يابد بنابراين از دانشگاه ها مي خواهيم كه براي كمك به حل مشكل بيكاري و رونق اقتصادي در جامعه مشاركت داشته باشند.

استاندار كرمانشاه با اشاره به راكد بودن تعدادي از طرح هاي اقتصادي خاطرنشان ساخت: يكي از علت هاي مهم راكدن بودن چنين طرح هايي، نداشتن مشاورين علمي است و اگر دانشگاه ها به كمك چنين طرح هايي مي آمدند قطعاً اين طرح ها با اين مشكلات روبرو نمي شدند.

مهندس بازوند در ادامه سخنان به موضوع اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و با بيان اينكه نخسه اي بهتر و جامع تر از اين موضوع براي كشور پيدا نخواهد شد، گفت: اگر مي خواهيم سرعت توسعه بيشتر شود، بيكاري كاهش پيدا كند و با دنيا رقابت داشته باشيم نيازمند حضور و مشاركت جدي دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتي هستيم.

وي با بيان اينكه با اقتصاد مقاومتي بايد مردم را توانمندتر كنيم، اظهار داشت: دانايي نقش اساسي در اقتصاد مقاومتي دارد لذا اگر دانايي و دانش بنيان در اقتصاد مورد توجه جدي قرار گيرد بدون شك همين موضوع اقتصاد ما را نجات خواهد داد و بايد توجه داشت كه اين مهم با صحنه آوردن مردم و  مشاركت آنها محقق مي شود.

استاندار كرمانشاه با بيان اينكه بايد به دنبال دانش بنيان باشيم و نقش آن را در اقتصاد مقاومتي پررنگ تر كنيم، گفت: اين بايد هنر دانشگاه ها باشد كه چطور دانش بنيان و دانايي را توسعه و رونق اقتصادي بكار گيرند و اين موضوعات را تقويت سازند.

وي همچنين در اين جلسه خواستار اعمال نظرات علمي و دانشگاهي براي حركت كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي صنعتي و توسعه يافته شد.

 اوقات شرعی
آب و هوا