نسخه آزمایشی
Menuتاکید معاون سياسي بر تدوین سند استانی نخبگان در کرمانشاه

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداري کرمانشاه با اشاره به ظرفیت نخبگان استان بر بومی سازی و برش استانی سند راهبردی نخبگان در استان تاکید کرد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ محمد ابراهیم الهی تبار در شورای علمی بنیاد نخبگان استان کرمانشاه تصریح کرد: استعدادیابی،هدایت و پشتیبانی از نخبگان موجب بهره گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت های فکری خواهد شد.

وي اظهار داشت: مشاهیر و نخبگان استان کرمانشاه جزئی از هویت مردم بشمار می روند و یکی از شاخص های سرزندگی و شادابی مردم شناساندن مشاهیر و تجلیل از آنهاست.استان کرمانشاه از لحاظ وجود الگوها و مشاهیر غنی است.

وي گفت: بنیاد نخبگان شاخص ها و ملاک های شناسایی افراد نخبه را به دستگاهها و گروه های مختلف در استان ارائه کند.این اقدام می تواند اندوخته ای قوی به وجود بیاورد و زمینه تجلیل و پرورش نخبگان را فراهم می کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداري کرمانشاه بيان داشت: بنیاد علمی نخبگان برش استانی و نسخه بومی سند راهبردی نخبگان کشور را تهیه کند تا نقش هر دستگاه و نهادی در آن معین شود.با این اقدام موضوع پرورش و پشتیبانی از نخبگان فراگیر می شود.

گفتنی است در این نشست طی حکمی از سوی معاون علمی و فناوری رییس جمهور ، محمدابراهیم الهی تبار معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه به عنواند عضو شورای علمی نخبگان استان کرمانشاه معرفی شد.