نسخه آزمایشی
Menu

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار تاکید کرد

برگزاری امتحانات نهایی در استان با حداکثر مراقبت های بهداشتی


در جلسه ای با ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه و حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و مسئولان نهادهای نظامی و بهداشتی استان وضعیت بهداشتی برگزاری حوزه های امتحانات نهایی در استان بررسی و تصمیمات و هماهنگی های لازم برای تامین مواد ضدعفونی صورت گرفت.

 

به گزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری کرمانشاه؛ محمدابراهیم الهی تبار در این جلسه با تاکید بر مراقبت های بهداشتی و گندزدایی حوزه های امتحانی در استان تصریح کرد:آموزش و پرورش لازم است که به خانواده ها و دانش آموزان برای حضور در ۱۴۵حوزه امتحانی استان  اطلاع رسانی و اطمینان بخشی را داشته باشد.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین از ضدعفونی تمامی حوزه های امتحانی با کمک و همراهی دستگاه های نظامی و درمانی استان خبر داد و گفت: می طلبد خانواده ها نیز آمادگی و آموزش های لازم را برای مراقبت بهداشتی به دانش آموزان داشته باشند.