نسخه آزمایشی
Menu

از طريق ويدئو كنفرانس صورت گرفت:

برگزاري دومين جلسه ارزيابي عملكرد فرمانداران با ستاد وزارت كشور

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداري گفت: دومين جلسه ارزيابي عملكرد فرمانداران استان و همچنين فرمانداران كشور با ستاد وزارت كشور از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ حجت الاسلام والمسلمین عزیزی افزود: با توجه به تاكيد مهندس بازوند استاندار محترم در خصوص ارتقاء امتياز شاخص هاي عمومي و اختصاصي كه بخشي از آن در فرآيند ارزيابي عملكرد فرمانداران و بخش ديگر آن توسط مديران دفاتر ستادي استانداري انجام مي گيرد، اين دومين جلسه ويدئو كنفرانس برگزار شد.

وي بيان داشت: اين ارزيابي در راستاي تبادل تجربيات،  بيان ديدگاه ها و نكته نظرات با وزارت كشور در بازه زماني 16 لغايت 28 اسفندماه كه بايستي فرمانداران اهتمام ويژه در خصوص بارگذاري مستندات انجام شده در سامانه پسما اقدام نمايند صورت گرفت.

 مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداري ادامه داد: بعد از اين مرحله دفاتر ستادي استانداري هر كدام نظرات خود را در خصوص عملكرد فرمانداري ها و مستندات الصاق شده،  بيان خواهند كرد.

وي افزود: سپس در فرآيند سوم، مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداري نمره نهايي را كه در 2 فرآيند گذشته توسط فرمانداران و ستاد استانداري اعلام شده، مشخص و اعلام خواهد كرد.

وي همچنين گفت: اميدواريم در ارزيابي سال 97 با توجه به تاكيدات استاندار محترم و تلاش مديران دفاتر استانداري و فرمانداران، استانداري كرمانشاه حائز امتياز برتز گردد.