نسخه آزمایشی
Menu
+ 0 -
ADAسفر رییس بنیاد مستضعفان به کرمانشاه/ افتتاح پروژه بزرگ و عظیم قوطی سازی زمزم (سینا)


در سفر یکروزه دکتر فتاح رییس بنیاد مستضعفان به استان کرمانشاه پروژه عظیم و بزرگ قوطی سازی زمزم ( سینا) با سرمایه گذاری هزار و 400 میلیارد تومان و اشتغالزایی 180 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر غیر مستقیم به بهره برداری رسید.