نسخه آزمایشی
Menu
بیانیه
تارنمای استانداری کرمانشاه بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی، اطلاع رسانی خواهد...

• بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد،استانداری کرمانشاه خود را ملزم به حفظ اطلاعات خصوصی افراد و کاربران این درگاه می داند و از بازدیدکنندگان و تکمیل...