نسخه آزمایشی

برگزاری کمیته جامعه ایمن در شهرستان هرسین

میرزا حسینی : با اخلال گران نظم عمومی و کسانی که امنیت مردم را در چهار شنبه آخر سال به خطر بی اندازند برخورد قانونی خواهد شد.


این کمیته به ریاست معاون فرماندار و با دستور کار پیشگیری و کاهش حوادثات ناشی از چهارشنبه سوری و سفر های نوروزی تشکیل جلسه داد.

در جریان این جلسه نجف میرزا حسینی معاون فرماندار شهرستان هرسین بر فرهنگ سازی در راستای درک صحیح دانش آموزان و والدین آنها از عواقب ناشی از سوختگی تاکید کرد.

معاون فرماندار هرسین از نقش اثر گذار آموزش و پرورش ، والدین و رسانه ها در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از رفتار های خطر زا توسط دانش آموزان بعنوان مهمترین عامل کاهش حوادثات ناشی از چهارشنبه سوری یاد کرد.

میرزا حسینی ادامه داد : با اخلال گران نظم عمومی و کسانی که امنیت مردم را در چهار شنبه آخر سال به خطر بی اندازند برخورد قانونی خواهد شد.اوقات شرعی
آب و هوای هرسین