بازدي از موكب ها بصورت روزانه انجام ميشود

فرماندار بر استفاده از ظرفيت خيرين در تهيه تغذيه و كمك مادي به موكب ها تأكيد كرد


بازديد فرماندار از موكب ها و كوي سازماني تيپ 281 زرهي شهيد نيكخواه بيستوناوقات شرعی
آب و هوای هرسین