نسخه آزمایشی

كميته اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان هرسين با موضوع ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به رياست فرماندار برگزار شد

فرماندار بر آگاه سازي روستائيان و عشاير تأكيد كرد


فرماندار : ايجاد اشتغال پايدار از مهمترين خواسته ها و دغدغه هاي مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد است/ تخصيص 51 ميليارد ريال به مناطق روستايي و عشايري شهرستان هرسين

فرماندار : ايجاد اشتغال پايدار از مهمترين خواسته ها و دغدغه هاي مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد است.

امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين در اين جلسه ضمن تأكيد بر مهارت آموزي ، روان سازي بروكراسي اداري و اطلاع رساني مؤثر توسط ادارات متولي در راستاي ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري و اگاه سازي ساكنان آن ، ميزان اعتبار تخصيصي به شهرستان هرسين در اين راستا را مبلغ 51 ميليارد ريال ذكر كرد و اظهار داشت : شاخص هاي توزيع اعتبارات در بخشهاي 1- كشاورزي ( زراعت ، دام و طيور ، باغداري ، شيلات ، گلخانه ، گياهان دارويي ، خدمات فني مهندسي ، مكانيزاسيون كشاورزي ، جنگل كاري ، پرورش نهال و..) 2- معادن كوچك 3- فعاليت هاي خدماتي ( ارتباطات و فن آوري اطلاعات ، اصناف ، آموزشي ، گردشگري ، ورزشي ، فرهنگي ، حمل و نقل و...) 4- تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي خواهد بود .

وي همچنين در تكميل سخنانش گفت : ميزان تسهيلات ارائه شده محدود به مبلغ ياد شده نخواهد بود.

فرماندار هرسين نرخ سود اين تسهيلات را 4 تا 8 درصد با تنفس 2 ساله ، دوره بازپرداخت 5 ساله و با يارانه دولتي عنوان كرد.

شاه آبادي در ادامه سخنانش بر توسعه و تقويت صنعت گليم و گردشگري شهرستان هرسين تأكيد كرد.

امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين همچنين از ادارات متولي اين امر خواست ضمن اطلاع رساني مجدد و مؤثر ظرف مدت يك ماه نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده براي متقاضيان اقدام نمايند.

اعلام مشكلات و موانع منجر به توليد و اشتغال پايدار و ارائه آمار دقيق متقاضيان توسط ادارات عضو كميته از ديگر مباحث مطرح شده توسط شاه آبادي و مصوبات اين جلسه بود.

شاه آبادي در پايان سخنانش از بخشداران مركزي و بيستون خواست با محوريت دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي نسبت به آگاه سازي و اطلاع رساني مؤثر و جدي به روستائيان و عشاير اقدام نمايند.اوقات شرعی
آب و هوای هرسین