سومین جلسه کار گروه بند (خ) ماده 33 شهرستان هرسین به ریاست نجف میرزاحسینی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تشکیل گردید.


به گفته نجف میرزاحسینی در سومین کارگروه بند (خ) ماده 33 شهرستان هرسین کسانی که بدهی آنان تا سقف 40 میلیون تومان و سر رسید آن در بازه زمانی تاریخ های یاد شده می باشد مورد بررسی قرار گرفت.

 

موضوع و دستور کار این کارگروه امهال تسهیلات ( اصل وام ) کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه در سال زراعی 96 و 97 ( از تاریخ 96/07/01 لغایت 29/12/97 ) به مدت سه سال میباشد و کل سود و دیر کرد بخشوده و توسط دولت پرداخته میشود.

به گفته نجف میرزاحسینی در سومین کارگروه بند (خ) ماده 33 شهرستان هرسین کسانی که بدهی آنان تا سقف 40 میلیون تومان و سر رسید آن در بازه زمانی تاریخ های یاد شده می باشد مورد بررسی قرار گرفت.

میرزاحسینی همچنین عنوان کرد : 422 نفر در شهرستان هرسین مبلغ بدهی آنان تا سقف 40 میلیون تومان باشد.

معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری در پایان سخنانش افزود : در صورت تامین اعتبار برای کسانی که میزان بدهی آنان بیش از 40 میلیون تومان می باشد در جلسات بعدی این کارگروه تصمیم گیری خواهد شد.

 اوقات شرعی
آب و هوای هرسین