ديدار و دلجويي فرماندار از خانواده هاي معظم شهداء

ديدار از خانواده هاي شهيد فرزاد رحيمي و بهمن محسني


شاه آبادي در اين ديدارها بر دلجويي از خانواده هاي معظم شهداء و حل مشكلات اقتصادي و معيشتي آنان بعنوان يك وظيفه تأكيد كرداوقات شرعی
آب و هوای هرسین