نسخه آزمایشی

اولويت هاي كاري فرماندار/ بازديد هفتگي فرماندار از پروژه تصفيه خانه آب شرب شهر هرسين

خبرهاي خوش فرماندار هرسين


بازديد امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين از پروژه تصفيه خانه آب شرب شهر هرسين و پيگيري امورات مربوط به آن با حضور علیرضا تختشاهی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه

 پیگیری، بازدید و بررسی اولویت کاری دکترشاه آبادی به همراه مدیرآبفای استان/ افتتاح پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر هرسین نزدیک است...

خبر های خوش فرماندار هرسین:

پیگیری دکتر شاه آبادی برای تامین آب شرب میان مدت همزمان با پروژه تصفیه خانه آب شرب هرسین هستیم

مطالعات خوبی صورت گرفته است

مدیرعامل آبفای استان:

 مستقیما با وزیر نیرو درخصوص آب شرب میان مدت هرسین صحبت خواهم کرد و مجوزات لازم را اخذ خواهم کرداوقات شرعی
آب و هوای هرسین