نسخه آزمایشی

برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام ويژه دهياران بخش مركزي

بخشدار مركزي : اطلاع رساني هاي كامل توسط بخشداري و شبكه دامپزشكي انجام شده است


اين جلسه با هدف آگاه سازي دهياران با روش هاي پيشگيري و مقابله با شيوع بيماريهاي فصلي مشترك بين انسان و دام تشكيل گرديد.

يك دوره كارگاه آموزشي با موضوع پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام براي دهياران بخش مركزي شهرستان هرسين برگزار شد.

اين جلسه با هدف آگاه سازي دهياران با روش هاي پيشگيري و مقابله با شيوع بيماريهاي فصلي مشترك بين انسان و دام تشكيل گرديد.

ولي دارائي نيا بخشدار مركزي هرسين در اين جلسه از دهياران خواست با رعايت اصول بهداشتي مربوطه در محيط روستا ، فراگيري راهها و عوامل مؤثر در انتقال و پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام در كنترل اينگونه بيماريها مؤثر عمل كرده و با اطلاع رساني به موقع به روستائيان از بروز بحران جلوگيري نمايند و خسارات ناشي از اين بيماريها را به حداقل ممكن برسانند.

بخشدار مركزي هرسين عنوان كرد : در بحث بهداشت همگاني و حفظ بهداشت دام و فرآورده هاي دامي و مراقبت و پيشگيري ، اطلاع رساني هاي لازم ، به وموقع و صحيح در مناطق روستايي انجام شده است.اوقات شرعی
آب و هوای هرسین