اخبار
اين جلسه به رياست بخشدار مركزي و با حضور دهياران بخش مركزي ، فرماندهان پايگاههاي بسيج و هيئت هاي مذهبي برگزار گرديد.


ساخت تنديس مفاخر شهرستان هرسين ، نامگذاري پاركها يا ساير اماكن به نام مفاخر اين شهرستان ، معرفي هرچه بيشتر مفاخر شهرستان هرسين در مراسم روز شهرستان ، انتقاد...


در اين جلسه تصميماتي در حوزه راه ، بهداشت ، آموزش ، تأمين امنيت ، آبرساني ، واكسيناسيون دام و تأمين علوفه جهت اجرا مصوب گرديد. تامين اعتبار در راستاي...

بخشدار مركزي هرسين : 5 طرح بزرگ در حوزه كشاورزي با اعتبار 3 ميليارد و 200 ميليون تومان در بخش مركزي اجرا شده است.

اين مراسم با حضور مسئولين و به مناسبت هفته قوه قضائيه در محل مزار شهداي تازه آباد برگزار شد


عملكرد فاز(1) ، تعيين تكليف نقشه هاي اجرايي فاز (2) و انجام اقدامات لازم جهت جذب به موقع اعتبارات مربوطه مهمترين موضوعاتي بودند كه توسط اعضاي جلسه مورد...

فرماندار هرسين : 4 بار بصورت كتبي اخطارهاي لازم به كساني كه در منازل مسكوني خود اقدام به نگهداري دام ميكنند داده شده است
اوقات شرعی
آب و هوای هرسین