چارت سازمانی

 

چارت سازمانی فرمانداری شهرستان گیلانغرب

 

شماره پست

عنوان پست

تصدی پست

709

فرماندار

کورش محمودیان

710

معاون فرماندار

 فرهاد همتی

711

مسئول دفتر

رضا شریفی

712

مسئول حراست

 

713

کارشناس ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وروابط عمومی

سلطانمراد شهبازپور

714

کارشناس اموربانوان

طیبه حیدرخانی

715

کارشناس امورامنیتی وانتظامی ،مسئول دبیرخانه شتش

داریوش تیموری

716

کاردان امورسیاسی وانتظامی وانتخابات

 

717

کارشناس اموراجتماعی وشوراها

ابوذر رستمی

1/717

کارشناس اموراجتماعی وشوراها

عابدین محمدپور

2/717

کاردان اموراجتماعی بانام

روح اله کیانی راد

718

کارشناس اموراجتماعی وشوراها

نصرت اله پرون

719

کارشناس برنامه ریزی

طیمز پورطیب

1/719

کارشناس فناوری اطلاعات

زهره آذرمی

720

کارشناس امورعمرانی

رشید آماده

721

کاردان امورعمرانی

یوسف بهارپور

722

کارشناس اموراداری ومالی

 

723

متصدی اموردفتری وبایگانی

 فرهاد بادکو

724

راننده وسایط نقلیه تندروسبک

 یحیی حیدربیگی

725

راننده وسایط نقلیه تندروسبک

 

1/725

سرایداروپیشخدمت با نام

 

726

بخشدار مرکزی

علی احمد احمدی

727

کارشناس امورسیاسی وانتظامی وانتخابات

حمزه فلاحی

728

کارشناس امورسیاسی وانتظامی

کیومرث صفری

1/728

کارشناس امور دهستانها وشوراها

فرمان یزدانی

729

کارشناس اموراجتماعی وشوراها

حسین پرنو

730

کارشناس اموراجتماعی وشوراها

معصومه محمدی

731

کاردان فرابری داده ها

 

733

بخشدارگواور

میرحسن رحیمی

734

مسئول اموردفتری وبایگانی

سیدفرج اله حسینی

735

کارشناس امورسیاسی وانتظامی وانتخابات

 

736

کمک کارشناس امورسیاسی وانتظامی وانتخابات

 

737

کارشناس اموراجتماعی وشوراها بانام

هیبت اله عبدالی

738

کاردان امور اجتماعی وشوراها

 

739

کارشناس امورشوراها ودهستانها

 

740

کارشناس عمران

 

741

کاردان امور عمرانی

رسول قربانی سلیمی

742

سرایداروپیشخدمت

 

743

دهدار حیدریه

 

 

 

 

 

 اوقات شرعی
آب و هوا