نسخه آزمایشی

فرماندار شهرستان گیلانغرب

کورش محمودیان


کورش محمودیان سرپرست کنونی فرمانداری شهرستان گیلانغرب از5 اسفندماه 96 با حکم استاندارکرمانشاه به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان گیلانغرب و سپس در تیرماه 97 با حکم وزیر کشور بعنوان فرماندار این شهرستان منصوب گردید وی پیش از این به در سمت های مختلف در استانداری کرمانشاه انجام وظیفه نموده است

رزومه کاری:

تلفن ثابت:

فکس:آب و هوای گیلانغرب