سرپرست فرمانداری گیلانغرب

کورش محمودیان


کورش محمودیان سرپرست کنونی فرمانداری شهرستان گیلانغرب از5 اسفندماه 96 با حکم استاندارکرمانشاه به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان گیلانغرب منصوب گردید وی پیش از این به در سمت های مختلف در استانداری کرمانشاه انجام وظیفه نموده است

رزومه کاری:

تلفن ثابت:

فکس:آب و هوای گیلانغرب