نسخه آزمایشی

همایش

پیشگیری از آسیب های اجتماعی


همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع طلاق در شهرستان گیلانغرب برگزارشد

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع طلاق در شهرستان گیلانغرب برگزارشد در این همایش یکروزه  که به همت کمیته بانوان شهرستان   و با همکاری کمیته امداد حضرت امام شهرستان با حضور بیش از 120 ذوج جوان تحت حمایت کمیته امداد و بخش آژاد برگزارشد اساتید موسسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مرکز جامع مشاوره و خدمات روانشناسی استان درخصوص راههای ارتقاء مهارتهای ارتباطی ذوجین ،اصلاح باورهای غلط در زندگی مشترک ، مهارتهای حل تعارض ذوجین ، پذیرش نقش ها ، راهبردهای کارآمد در جهت تقویت همسر و مدیریت فضای مجازی آموزشهای لازم را به بیش از 120 ذوج جوان و همچنین ذوجهایی که با آسیب طلاق مواجه گردیده اند را ارائه نمودنداوقات شرعی
آب و هوا