نسخه آزمایشی
اخبار
دیدار استانداران کرمانشاه و دیالی عراق ظهر امروز در مرز سومار انجام گرفت

شورای مهارت در شهرستان گیلانغرب تشکیل شد در این نشست بابایی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان گیلانغرب از نیازسنجی و ایجادآموزشهای فنی و حرفه...


استاندارکرمانشاه صبح امروز بمنظور بازدید از عملیات اجرایی احداث جاده گیلانغرب به سومار در محور زله زرد و همچنین بررسی مسائل و مشکلات بازارچه مرزی سومار...
اوقات شرعی
آب و هوا