پیام فرماندار

خداوندا تقدیر عزیزانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند آنها چیزی نبینم .دیار قصرشیرین دیار خوبیها و...

فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا