نسخه آزمایشی

پیام

پیام تبریک فرماندار اسلام آباد غرب (1)


فرماندار اسلام آبادغرب،: سوم خرداد نمایش قدرت ایمان در میدان جهاد بود.

در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ در کارزار نبرد دفاع مقدس اتفاقی افتاد که نگاه کارشناسان و تحلیل گران نظامی و سیاسی را شگفت زده کرد و این شگفت زدگی برخاسته از اراده پولادین انسانهای بود که دژهای مستحکم در نبرد خرمشهر را درهم کوبیدن و یک نیروی مسلح با ساز و برگ مدرن و تمام عیار نظامی را به تحمیل تلفات سنگین و تسلیم وادار نمودن و خاک مقدس خرمشهر که آغشته به خون رنگین خویش بود از لوث وجود آنها پس از ۵۷۶ روز اشغال ، آزاد کردن و مجددا به آغوش میهن باز گرداندن. رژیم بعث عراق با تصرف بندر استراتژیک خرمشهر که اسم آنرا محمره گذاشته بود،ضمن اینکه خود را پیروز میدان نظامی میدانست ، بدنبال آن بود از موضع بالادستی در مذاکرات سیاسی و بین المللی با تکیه بر آن کسب امتیاز دلخواه خود را بنماید. اما در شطرنج میدان رزم گردش روزگار در سایه توکل بخدا ، مهره های بازی را بگونه ای به حرکت در آورد که صدام اندوخته های خود را در جنگ که از آنها بعنوان پیروری یاد کرده بود با رزم بی امان رزمندگان مفتخر به ایمان توحیدی از دست داد و ضمن باختن قافیه پیروزی برخرمشهر، این عملیات سر آغازی شد تا رزمندگان سحلشور با ابتکار عمل جدید در فرماندهی و اداره جنگ، پیروزهای بعدی در میدان جهاد و ظفر نصیب خود سازند تا جایی که بخشهای از خاک عراق در ادامه جنگ و در تعقیب نیروهای متجاوز عراقی در اختیارجبهه خود قرار دهند و هر روز که از تاریخ جنگ سپری شد ، پیروزبهایی بر افتخارات دلاور مردان ایران عزیز افزوده شد. نبرد درخرمشهر و آزادی این شهر به جهت خلق شدن شگفتگی های آن با هیچ منطق و معادله ای که بر گرفته از محاسبات نظامی باشد با نظر‌ به شرایط حاکم بر میدانهای طرفین در جنگ قابل مقایسه و انطباق نبود و صدام آمده بود که در خرمشهر بماند و بنابر این با زبده ترین نیروها و یگانهای رزم و با پیشرفته ترین جنگ ابزارها و کسب حمایتهای جهانی از این شهر و جبهه خود دفاع می کرد‌ و در مقابل جبهه ایرانی بدون این ویژگیها و تنها با قدرت ایمان به خداوند منان و وفاداری و تعصب به حفظ خاک وطن در جنگی نابرابر ، دشمن را در سنگرها و دژهای مستحکمش زمین گیر کردند و با تحمیل تلفات سنگین از طریق انهدام تیپها ، لشکرها و سپاه های ارتش عراق موفق شدن این شهر را آزاد و امور آنرا بدست گیرند. سالیانه باید یاد ان دوران پر افتخارکه در تاریخ این سرمین جاودانه و ماندگار خواهد بود و نیز سوم خرداد را که نمادی از نمایش قدرت ایمان در میدان جهاد بود همواره بعنوان سندی پرفروغ در فرا راه تاریخ این ملت باید بدرخشد تا اسوه ای برای آیندگان در دفاع از پایداری ایران عزیز در مقابل تهدیدات احتمالی خارجی باشد. و نسلهای بعد با پیروی از این جمله ی معروف امام ( ره)که " خرمشهر را خدا ازاد کرد" در سایه مدد الهی مدافعانی برای کشور عزیز مان باشند. راه همه شهدا بویژه شهدای سوم خرداد درعملیات بیت المقدس گرامی باد.اوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب