نسخه آزمایشی

هشدار

هشدار فرماندار اسلام آباد غرب


پیام هشدار دهنده حیدری فرماندار اسلام آباد غرب درمورد رو به افزایش بودن امارمبتلایان به بیماری ویروس کرونا در شهرستان

 . فراموش نباید کرد فردا شاید دیر باشد .دیر (خطر در کمین است) وجود هر اجتماعی ، میتواند کانون شکل گیری چرخه کرونا ویروس باشد. اگر توصیه و تاکید بر دوری از حضور در تجمعات میشود صرفا برای قطع نمودن زنجیره این ویروس خطرناک است و برپایی اجتماعات ، محدود به زمان خاصی نمی شود. بلکه تا پایان وجود این ویروس در میان جوامع بشری ، رعایت این مهم بوسیله افراد جامعه باید استمرار داشته باشد.اما متاسفانه مشاهده میشود آن عده ای که از ابتدا ، شیوع ویروس کرونا را جدی نگرفتند ، همچنان از خانه خارج و راهی بازار ، اجتماعات مختلف و بویژه مجالس ترحیم و یا اقدام به ارتباطات خانوادگی بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی با دیگر خانواده ها و همچنین پذیرای مهمان از نقاط دور و نزدیک میشوند و با انجام این اتفاقات نگران کننده و ناخوشایند ،باعث نادیده انگاشتن طرح فاصله گذاری فیزیکی در اجتماع و اخلال در اجرایش خصوصا در مرحله دوم آن میگردند. اخلاق انسانی حکم میکند که آن عده ای که انتشار بیماری کرونا را نادیده میگیرند به پاس ارج نهادن به وجدان عمومی و حفظ سلامت شهروندان این رویه ویرانگر خود را اصلاح کنند و با پیروی از هشدارها به‌ جمع آنهایی که هم سلامتی خود و هم سلامتی دیگران برایشان مهم است بپیوندن تا بیش از این سلامت فردی و عمومی اجتماع را دچار مخاطره نسازند. راه حل پیشگیری از این بیماری علاوه بر پرهیز از شرکت در اجتماعات ، ایجاد نگاه شک آلود در بینش خویش نسبت به اطراف و پیرامون خود برای مصون ماندن از آسیب این ویروس به خود و دیگرانست. این نگاه باید بر تمامی رفتارها و تماسهای ما با رعایت همه اصول بهداشتی و بکارگیری تمامی توصیه های علمی حاکم باشد. متاسفانه در هفته های اخیر شاهد افزایش تعداد مبتلایان به نسبت هفته های پیشین شیوع ویروس کرونادرشهرستان اسلام ابادغرب هستیم و این برخاسته ازشکل دادن به اجتماعات و بی توجهی به توصیه های پزشکان ، متخصصین و هشدارهای دلسوزانه و احیانا عدم رعایت موازین بهداشتی بوده است بطوریکه آمار مبتلایان به ۱۴۰ نفرافزایش پیدا کرده واین امار همچنان رو به سیر صعودیست . با این وصف عدم بازگشت به اعمال محدویتها، در گرو مشارکت مسئولانه ،هوشمندانه و هدفمند مردم درمقابله با این بیماری مرموز است است.اگر خواهان سلامت خود وخانواده خود و آحادجامعه هستیم ، پس باید با تمام وجود و در همه حال از سلامتی خود و دیگران مراقبت نماییم. مردم عزیز ! احساس نگرانی باید برای چه زمانی باشد،ا ؟ آیا زمان آن نرسیده که باید همه نگران سرنوشت‌ خود و دیگران باشم. ؟ آیاخطر ویروس کرونا در تهدید جان انسانها که هر روز قربانی میگیرد ، ما را نگران نکرده است،؟‌ به نظر میرسد امروز ، روز نگرانی و دغدغه خاطر نسبت به این بیماری خطرناک است که معلوم نیست هر لحظه گریبان هر فردی از هر خانواده ای را بگیرد و در صورت جان باختن ، مارش مرگ و عزا را به صدا در اورد. پس همه باید در مقابل این دشمن نامرئی هوشیار و بیدار باشیم و همه توصیه ها را جدی بگیریم و بکار‌ ببندیم .اگر روند افزایشی مبتلایان تداوم داشته باشد راهی جژ بازگشت به جاری ساختن محدودیتها نیست. فراموش نباید کرد شاید فردا دیر باشد. دیر.
جهانبخش حیدری

فرماندار اسلام آباد غرباوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب